Gadár László

Tanácsadó, kutatási szakértő, adatelemző
gadar.laszlo@innopodsolutions.hu

Számomra nagy öröm látni ha valami/valaki fejlődik, épül, szépül, tisztul, és különösen boldogsággal tölt el, ha ahhoz én is hozzájárulhatok. Egyetemi éveim alatt már vállaltam közéleti tevékenységeket a Hallgatói Önkormányzatban, Karrier Irodában, melyeknek vezetője is voltam.

2003-ban végeztem a Veszprémi Egyetemen (ma Pannon Egyetem) környezetmérnöki szakon, majd tanulmányaimat folytatva bekapcsolódtam a doktori képzésbe, és környezeti analitikával foglalkoztam. A doktori képzést követően a Pannon Egyetem rektora felkért 2008-ban a Karrier Iroda vezetésére, amelyet örömmel vállaltam. Vezetőként a segítő/támogató vezető megtestesítését tartottam fontosnak, így elsődleges volt számomra, hogy segítsem a munkatársak fejlődését, elakadásainak kezelését és az iroda képviseletét intézményi vezetői fórumokon. Személyes feladataim közé tartozott a Pannon Egyetem diplomás pályakövető rendszerének kiépítése.

Társadalmi felelősség vállalásként a Várfok Alapítványt vezettem 2005-2016 között, amely szervezet alapítója, majd fenntartója volt 2015-ig a Veszprémi Ifjúsági Háznak. E tevékenységemen keresztül megismerhettem a hazai civil szektort, a civil pályázatok írásának és menedzselésének világát.

2015-ben elvégeztem az Innopod Solutions Kft. „Train the trainer” képzését, így amit korábban résztvevőként átéltem sok-sok tréningen, hasznosíthatom immár trénerként is.

A felsőoktatásban korábban megszerzett tapasztalataim segítenek több felsőoktatás-fejlesztési projekt vezetésében, szakértői tevékenységemben. Ezek között volt pályázati monitoring, képzésfejlesztés és képzés megtartás, felmérési módszertan kidolgozás, elearning rendszerrel kapcsolatos elégedettség és használati vizsgálat, tanulmányírás, kutatási módszertanok kidolgozása, értékelése, kutatások projektesítése, kutatás hasznosítási tanácsadás.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében tudományos igényességgel elkezdtem foglalkozni adatelemzéssel, adat bányászattal. Jelenleg a diplomás pályakövetés témakörében mélyülök el egy tudományos munka keretében, és önálló felkészülőként készítek PhD dolgozatot az államigazgatási adatbázisok pályakövetési célú adatintegrációjából kinyerhető információkkal kapcsolatban.

Publikációk:

Tudományos publikációk az MTMT honlapján

Legfontosabb személyes referenciák

Cégnév/Megrendelő Munka tartalma
Pannon Egyetem Diplomás pályakövetési rendszer kialakítása, felelőse, a kutatások vezetője 2008-2015 között
Pannon Egyetem Karrier Iroda A Pannon Egyetem öregdiákjaival történő kapcsolattartási rendszer kiépítése,a kapcsolódó honlap fejlesztése, adatbázis építése
Pannon Egyetem Projekt menedzser „Komplex hallgatói, intézményi és munkaerő-piaci szolgáltatásfejlesztés a Pannon Egyetemen”
Pannon Egyetem Karrier Iroda vezető 2008-2014
Educatio NKft. Felsőoktatási intézmények TÁMOP 4.1.1. és TÁMOP 4.1.1./A projektjeinek szakmai monitoringja
Educatio NKft. Országos pályakövetési módszertan kidolgozása a PhD, FSZ, Szakirányú továbbképzésben végzettek számára
Educatio NKft. Képzési módszertan kidolgozása felsőoktatási intézményekben dolgozó karrier és alumni munkatársak számára
Educatio NKft. Képzési módszertan kidolgozása és képzés lebonyolítása a felsőoktatási intézmények diplomás pályakövetéssel (DPR) foglalkozó munkatársai számára a hatékony DPR kommunikációról
Nemzeti Közszolgálati Egyetem E-learning rendszer használatának kvalitatív és kvantitatív elemzése
Budapesti Civil Információs Centrum Tréning tartás forrásteremtési technikákról, önkéntességről
Budapesti Civil Információs Centrum Civil szervezetek felkészítése a vállalatok társadalmi felelősségvállalás (CSR) programjaiba
Dunaújvárosi Főiskola Workshopok a duális képzéssel kapcsolatos változások bevezetésére több érintett szervezeti egység működésébe
Kanyssa Hallgatói Alapítvány Tréning forrásszerzési technikákról
Kaposvári Egyetem Módszertani összefoglaló duális képzéssel kapcsolatos szervezetfejlesztésről
Kaposvári Egyetem Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése fiatal kutatók bevonására, toborzására, tudományos együttműködések előkészítéseként kutatási tervek piac-konform kiigazítása, projekt portfólió rendszer kidolgozása, forrástérkép összeállítása
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Hatástanulmány készítése a Szakmai Támogató Hálózat működéséről, a sikeresség és a kudarc meghatározó tényezőinek feltárása, fejlesztési javaslatok megfogalmazása